دوره آموزشي مهارت هاي زندگي

به اطلاع کليه پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران مي رساند دوره آموزشي مهارت هاي زندگي راٌس ساعت 9 صبح الي 14 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 96/9/1 بصورت الکترونيکي برگزار مي گردد.

منابع آزمون از طريق سامانه آموزش قابل دسترسي مي باشد و اين دوره براي کليه رشته هاي شغلي نيازسنجي شده و نياز به ثبت نام ندارد.

پیشخوان
امروز : 1396/08/29

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی